Tôi thích quyền anh!

Trong một lần nào đó, tôi đã xem một trận đấu quyền anh giữa Mike Tyson và Lennox Lewis với những người bạn thời đại học của tôi. Cuộc đời tôi đã bị sốc nặng bởi trận đấu quyền anh đó.

 Sau đó anh ấy kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện hơn về các võ sĩ quyền anh, từ đó bắt đầu hành trình khám phá quyền anh của tôi.

 Ngay cả bây giờ, quyền anh vẫn luôn là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi.